Privacybeleid

Privacybeleid


We respecteren de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zeer serieus. Hieronder leggen we uit hoe we de gegevens verzamelen en hoe deze worden behandeld.

1. Gegevensbeheerder

  Bedrijfsnaam: Tu Mobil H
  Kantoor adres: Carretera Alcalá de Henares M300 km 3,5, 28500 Arganda del Rey, Madrid, Spanje
  Email: tumobilhome@live.com
  Telefoon: (+34) 637 418 90

2. Toepasselijke voorschriften

Dit privacybeleid is ontworpen in overeenstemming met Verordening UE 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

3. Principes die van toepassing zijn op persoonlijke informatie

 • Beginsel van legaliteit, loyaliteit en transparantie.
 • Principe van dataminimalisatie.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid.

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De behandeling die we uitvoeren op persoonlijke gegevens beantwoordt aan de volgende doelen:

 • Woon uw verzoek bij en verstrek informatie met betrekking tot de services die Tu Mobil Home en specifiek betrekking hebben op Mobiele huizen.
 • Stuur commerciële communicatie; bulletins, promoties en speciale aanbiedingen en beheer de lijst met abonnementen die door de gebruiker worden verstrekt.
 • Beheer van sociale netwerken: de behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd door mensen die volgers worden op de sociale netwerken van de officiële pagina’s van Tu Mobil Home , valt onder dit privacybeleid.
 • De gegevens worden verwerkt om de aanwezigheid op het sociale netwerk adequaat te beheren, activiteiten van rapporten, producten of diensten van Tu Mobil Home
 • In het geval van het initiëren van het proces van contracteren van een van onze diensten, zal de daaropvolgende toestemming worden gevraagd voor het overeenkomstige doel.

5. Veroorzaken legitimatie van de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is toestemming. Door onze website te blijven gebruiken, de bijbehorende formulieren in te vullen om de gegevens te verzenden, of door e-mails te verzenden naar Tu Mobil Home via de accounts die hiervoor zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker dit te hebben gelezen en uitdrukkelijk aanvaard privacybeleid; uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens de hierin vermelde doeleinden en voorwaarden.

U kunt de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment intrekken. Deze intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

6. Categorieën van behandelde persoonsgegevens

De categorieën gegevens die voor de aangegeven doelen zullen worden verwerkt, zijn de volgende:

Identificatiegegevens: naam en achternamen, e-mail en telefoon.

Bankgegevens als de gebruiker een service aanschaft die wordt aangeboden door Tu Mobil Home.

Speciaal beschermde gegevens worden niet verwerkt.

Verplichte gegevens worden onderscheiden in de formulieren voor het verzamelen van informatie. Als u besluit om ons geen van de gegevens te verstrekken die als verplicht worden beschouwd, zullen we niet in staat zijn om deze gegevens voor het beoogde doel te vervullen en zullen we de gegevens niet verwerken of de bijbehorende service leveren.

U garandeert dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt waar en correct is en dat deze verantwoordelijk zijn voor het communiceren van eventuele wijzigingen daarin.

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de zakelijke relatie of gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn

Als onderdeel van ons streven om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen en om hun wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld. Niettegenstaande het voorgaande, moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn.

U kunt meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die we toepassen verkrijgen door contact met ons op te nemen via de informatie die wordt vermeld in deel een van dit privacybeleid.

8. Ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven

De gebruiker weet en aanvaardt dat zijn persoonlijke gegevens aan derden kunnen worden verstrekt wanneer dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden van behandeling en bedrijven van onze bedrijfsgroep voor interne administratieve doeleinden, waarbij in alle gevallen de beveiligingsmaatregelen worden geëerbiedigd die door de huidige wetgeving worden vereist van persoonlijke gegevens.

In beide gevallen is het overeenkomstige behandelcontract ondertekend zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij uitdrukkelijke toestemming of wettelijke verplichting.

9. Gebruikersrechten

De gebruiker heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Recht om onnauwkeurige gegevens te corrigeren.
 • Recht om gegevens te verwijderen die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die zijn verzameld.
 • Recht om de verwerking van gegevens voor een specifiek doel te beperken.
 • Gegevensportabiliteit rechts.
 • Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (bevoegde instantie voor gegevensbeschermingscontrole), vooral wanneer u geen voldoening heeft gekregen bij de uitoefening van uw rechten.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek vergezeld van een kopie van uw ID te sturen naar het adres dat is aangegeven in sectie 1 of naar het volgende e-mailadres tumobilhome@live.com

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Tu Mobil Home kan dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan de nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld door de Juridische verklaring en het Cookiebeleid die, waar van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, als dergelijke toegang betrekking heeft op een specialiteit met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.